Tuyển bạn tham gia phát triển dự án

Tuyển bạn tham gia phát triển dự án

Hiện nay mình có 1 số dự án quan trọng về công nghệ thông tin, cân tuyển những bạn đang có ý tưởng phát triển mảng công việc này. Dự án hiện nay đang được xây dựng và phát triển bởi 5 thành viên, hầu hết đều nghiên cứu chuyên sâu về CNTT. Dự án […]