Một số đánh giá về On-page và hướng khắc phục cho seo

Đánh giá On-page của một website là khâu đầu tiên trước khi bước vào một chiến dịch Seo. Bạn cần kiểm tra các thông tin tối ưu website, đề xuất hướng sửa chữa tốt nhất. Sau đâu là một lỗi thường mắc phải trong quá trình Onpage và hướng đánh giá khi bạn tư vấn Seo.

Sơ đồ đánh giá về Onpage
Sơ đồ đánh giá về Onpage

Thiếu tiêu đề trong phần đầu trang.

Hành động đề xuất

Thêm tiêu đề cho trang bằng thẻ <title> nên đặt bên trong phần <head> của nguồn trang này. Viết tiêu đề ngắn gọn, dễ hình dung, súc tích để mô tả tốt nhất cho nội dung trang.

Giải thích Seo :

Công cụ tìm kiếm sử dụng thẻ <title> làm dấu hiệu quan trọng để xác định mức độ liên quan của trang cho tìm kiếm từ khóa đã cho. Điều quan trọng là đảm bảo thẻ <title> của bạn phải duy nhất, dễ hình dung và chứa thông tin chính xác về nội dung trang. Tiêu đề phải là duy nhất cho mỗi trang trên trang web của bạn.

Thiếu mô tả trong phần đầu trang

Hành động được đề xuất :

Thêm mô tả vào phần <head> của mã nguồn trang : <meta name=”description” content=”Văn bản xúc tích, dễ hình dung cho biết nội dung trang xuất hiện tại đây.”>.

Giải thích Seo :

Công cụ tìm kiếm có thể sử dụng mô tả cung cấp trong thẻ description trong trang kết quả tìm kiếm của công cụ tìm kiếm (SERP). Mô tả tốt liên quan đến nội dung trang và phù hợp với mục đích của người tìm kiếm có thể giúp bạn tăng lượng truy cập vì nó có thể giúp cải thiện tỷ lệ nhấp chuội vào trang trong tìm kiếm.

Thiếu Keyword trong phần đầu trang

Hành động đề xuất :

Thêm mô tả vào phần <head> của mã nguồn trang : <meta name=”keywords” content=”Thêm các keyword vào đây, lấy keyword chính xác, tập trung mô tả được nội dung website. Các key khác nhau tách biệt bởi dấu phẩy” />

Giải thích Seo :

Meta Keyword hiện nay không được đánh giá cao bởi công cụ tìm kiếm do hiện tượng Spam. Tuy nhiên, theo đánh giá khách quan thì nó vẫn còn giữ vai trò quan trọng để đánh giá nội dung website. Keyword được sử dụng phải đúng, chính xác với nội dung trang, với mỗi trang nên sử dụng 4 – 6 từ khóa chính.

Thẻ Img chưa có các thuộc tính Alt

Hành động đề xuất :

Sử dụng ngay các thuộc tính Alt để viết nội dung mô tả cho hình ảnh : <img src=”link-ảnh” alt=”nội dung từ khóa mô tả chính xác và dễ hình dung thể hiện được hình ảnh” />.

Giải thích Seo :

Theo quy tắc chung, công cụ tìm kiếm không thể đọc được nội dung tệp hình ảnh. Nội dung được cung cấp phụ thuộc vào thuộc tính Alt hình ảnh, nó cho phép chủ sở hữu trang cung cấp thông tin phù hợp cho công cụ tìm kiếm và cho người dùng. Nội dung thay thế hữu ích với người dùng nếu hình ảnh vô hiệu hóa, hoặc nếu hình ảnh không tải đúng. Ngoài ra, nội dung thay thế được sử dụng bởi trình đọc màn hình.

Đảm bảo rằng nội dung thay thế của bạn dễ hình dung và phản ánh chính xác những gì hình ảnh thể hiện và hỗ trợ nội dung trên trang.

Một page của bạn nên để khoảng 125kb tránh rủi ro không lưu được vào cache và giảm thời gian tải trang

Hành động đề xuất :

Đảm bảo rằng mã nguồn trang không chứa số lượng CSS hoặc mã lớn ở đầu trang. Cân nhắc việc di chuyển mã và cho vào các tệp riêng rẽ.

Giải thích Seo

Công cụ tìm kiếm không thể nhận đầy đủ nội dung trên một trang nếu trang đó chứa quá nhiều mã. Mã lạ có thể làm hỏng nội dung trong mã nguồn trang khiến trình thu thập thông tin của công cụ tìm kiếm khó hơn. Giới hạn mềm 125kn được sử dụng cho hướng dẫn đảm bảo tất cả nội dung và liên kết có sãn trong mã nguồn trang được thu thập thông tin lưu bộ nhớ Cache. Về cơ bản, điều này có nghĩa là nếu kích cỡ trang quá lớn, công cụ tìm kiếm có thể không nhận được tất cả nội dung hoặc có thể kết thúc mà không lưu bộ nhớ Cache đầy đủ. Ngoài ra, lượng kích thước vừa phải giúp cho tốc độ tải trang được cải thiện và cũng giúp cho thời gian thu thập dữ liệu BOT trở nên nhanh hơn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

One Response to "Một số đánh giá về On-page và hướng khắc phục cho seo"

  1. Pingback: Làm sao tạo nội dung tốt cho seo

Leave a Reply

Your email address will not be published.