Mẹo xác định hoa quả nhập khẩu biến đổi Gen qua mã PLU

PLU là mã sản phẩm được dán trên mỗi hoa quả nhập khẩu cho phép siêu thị bán lẻ quản lý, thanh toán đơn hàng tại quầy thanh toán. Nó còn cho phép bạn xác định được loại hoa quả biến đổi GEN, hữu cơ hoặc có phun thuốc hóa học, diệt nấm hoặc diệt cỏ trong quá trình nuôi trồng.

Mã PLU

Dưới đây là những điều cơ bản giúp bạn nhận biết:

  • Nếu chỉ có 4 con số trên nhãn dán trên quả, điều này có nghĩa các sản phẩm được trồng theo phương pháp truyền thống có sử dụng thuốc trừ sâu. Ví dụ mã PLU : 4011, 4154,…
  • Nếu có năm con số trong mã PLU bắt đầu với số “8”, điều này nói với bạn rằng đây là loại trái cây biến đổi Gen. Sản phẩm biến đổi Gen này vẫn đang gây tranh cãi vì ảnh hưởng của nó tới sức khỏe. Mã PLU cho sản phẩm biến đổi Gen GE hoặc GMO có dạng tương tự như : 84.356.
  • Nếu PLU có năm chữ số trong mã PLU và bắt đầu bằng chữ số “9”, điều này cho bạn biết rằng sản phẩm này là sản phẩm hữu cơ và không biến đổi Gen. Một quả chuối hữu cơ có dạng tương tự như : 94.241.

Thực phẩm biến đổi Gen luôn chứa ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm tới sức khỏe mà bạn cần phải tránh, có khoảng 36 quốc gia trên thế giới cấm bán sản phẩm biến đổi Gen trong đó không có Việt Nam. Tại Việt Nam, hầu hết đỗ tương nằm trong danh sách này.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

PLU là mã sản phẩm được dán trên mỗi hoa quả nhập khẩu cho phép siêu thị bán lẻ quản lý, thanh toán đơn hàng tại quầy thanh toán. Nó còn cho phép bạn xác định được loại hoa quả biến đổi GEN, hữu cơ hoặc có phun thuốc hóa học, diệt nấm hoặc diệt cỏ trong quá trình nuôi trồng.

Mã PLU

Dưới đây là những điều cơ bản giúp bạn nhận biết:

  • Nếu chỉ có 4 con số trên nhãn dán trên quả, điều này có nghĩa các sản phẩm được trồng theo phương pháp truyền thống có sử dụng thuốc trừ sâu. Ví dụ mã PLU : 4011, 4154,…
  • Nếu có năm con số trong mã PLU bắt đầu với số “8”, điều này nói với bạn rằng đây là loại trái cây biến đổi Gen. Sản phẩm biến đổi Gen này vẫn đang gây tranh cãi vì ảnh hưởng của nó tới sức khỏe. Mã PLU cho sản phẩm biến đổi Gen GE hoặc GMO có dạng tương tự như : 84.356.
  • Nếu PLU có năm chữ số trong mã PLU và bắt đầu bằng chữ số “9”, điều này cho bạn biết rằng sản phẩm này là sản phẩm hữu cơ và không biến đổi Gen. Một quả chuối hữu cơ có dạng tương tự như : 94.241.

Thực phẩm biến đổi Gen luôn chứa ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm tới sức khỏe mà bạn cần phải tránh, có khoảng 36 quốc gia trên thế giới cấm bán sản phẩm biến đổi Gen trong đó không có Việt Nam. Tại Việt Nam, hầu hết đỗ tương nằm trong danh sách này.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Leave a Reply

Your email address will not be published.